Mad Parfüm Kodları 2024 – Güncel Liste❤

Mad Parfüm Kodları

Mad Parfüm Kodları açık parfümler arasında en çok tercih edilen markalar arasındadır. Uzun süre kalıcılığı ile bilinen Mad Parfüm markasına ait tüm Mad Parfüm Kodları aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Mad parfüm 1999 yılında kurulmuş ve günümüzde 210‘dan fazla şubesi olan köklü bir parfüm markasıdır.

Kadın Mad Parfüm Kodları

 • Kadın A.104 Madangelita
 • Kadın A.112 Madalyen
 • Kadın A.114 MadadductDıor
 • Kadın A.117 MadAmarAmar
 • Kadın A.119 MadAymaniSıtyGlomShe
 • Kadın A.120 MadAymaniCote
 • Kadın B.104 MadBurbiriydlasıc
 • Kadın B.105 MadBurbiriyTauch
 • Kadın B.106 MadBurbiriyWookond
 • Kadın B.118 MadBrotnoySpeorsProvoteShow
 • Kadın B.111 MadBorberryBrot
 • Kadın C.102 Mad312CorolinaHorrero
 • Kadın C.109 Madchayelfive
 • Kadın C.120 Madcyonellkokomademe
 • Kadın C.121 MadCalykleyeurpa
 • Kadın C.123 MadcyonellChonce
 • Kadın C.124 MadCondy
 • Kadın C.126 Mad312SekyWomon
 • Kadın D.101 MadDavıdCollWoter
 • Kadın D.102 MadDeselFyelForLife
 • Kadın D.103 MadDıarısıma
 • Kadın D.110 MadMassDoorCherıye
 • Kadın D.112 MadDkyyRedDelicıous
 • Kadın D.115 Mad D.G Loght Blye
 • Kadın D.119 MadDavıdEko
 • Kadın D.121 Maddkyybeadelıus
 • Kadın D.122 MadDogce&GobbonoTheVan
 • Kadın E.104 MadAymaniShe
 • Kadın E.109 Madescdkolct
 • Kadın E.117 MadEscdMagntsm
 • Kadın E.119 MadEscdRackınRıa
 • Kadın E.130 MadEstBlue
 • Kadın G.101 MadGoccıEnvyMo
 • Kadın G.102 MadKurkodojanGrandSoor
 • Kadın G.103 MadGaadGrol
 • Kadın G.105 MadGlario
 • Kadın H.101 MadHatCout
 • Kadın H.102 MadHuggBass
 • Kadın H.103 Madhypertoncpoıs
 • Kadın H.105 Madhygobusıntent
 • Kadın I.102 MadIssoymıyoke
 • Kadın J.101 MadJadoye
 • Kadın J.110 MadJolSandarspalt
 • Kadın K.101 MadKılıyonGaadGrol
 • Kadın K.103 MadKonz Floyer
 • Kadın K.110 MadKonzoAmar
 • Kadın L.104 MadLalataLampıyka
 • Kadın L.110 MadLacoyteTauchofPank
 • Kadın L.111 MadLalıtoLifl
 • Kadın L.112 MadLancoyeHipnose
 • Kadın L.113 MadLacoyte
 • Kadın M.101 MadMirayle
 • Kadın M.109 MadAymanıMayıa
 • Kadın N.101 MadNoya
 • Kadın N.103 MadNomiKampye
 • Kadın N.106 Mad Narcısko Rodrıkuez
 • Kadın P.102 MadPayıs
 • Kadın P.106 MadPleasent
 • Kadın P.109 MadPremyerJaur
 • Kadın P.111 MadPuyePaısan
 • Kadın R.105 MadGuyyıRash
 • Kadın R.109 MadGuyyıRash2
 • Kadın R.110 MadRolphLauyen
 • Kadın S.112 MadEscdSekGrafıtı
 • Kadın T.102 MadTomyyGorl
 • Kadın T.104 MadTreser
 • Kadın U.101 MadUltrovıolot
 • Kadın V.101 MadVictorıyaSecrutScandayus
 • Kadın V.102 MadVictorıyaSecrutNoght
 • Kadın V.104 MadVerryıronic
 • Kadın Y.102 MadYohyıYayayato
 • Kadın W.101 MadWishy
 • Kadın W.110 MadCalyınKleyınIn2u
 • Kadın W.112 MadLolıyaL
 • Kadın W.113 MadMıddlefantastic
 • Kadın W.120 MadMıddlePoıson
 • Kadın W.121 MadBorberyyTheBaat
 • Kadın W.124 Madblarckxes
 • Kadın W.125 Madshesaidosen
 • Kadın W.128 MadGuyyıbyGuyyı
 • Kadın W.132 MadIrreyıytıcleAbsolet
 • Kadın W.133 MadPayısHılyon
 • Kadın W.134 MadLacoyteLaveOfPank
 • Kadın W.138 MadJeanPaylMedeme
 • Kadın W.140 MadAngeDomon
 • Kadın W.143 MadD.CLalune
 • Kadın W.145 MadPayısSıeyye
 • Kadın W.146 MadBlgorjastnoi
 • Kadın W.148 MadHuguOrinç
 • Kadın W.149 MadDolc&rabnrossytıonne
 • Kadın W.150 Madwrsaccekrıstalno
 • Kadın W.151 MadBurbiriySpart
 • Kadın W.153 MadLodyMıyyıon
 • Kadın W.154 Madcyonellcyanecender
 • Kadın W.155 MadAcqvdicioa
 • Kadın W.156 MadKofeCyoco
 • Kadın W.157 MadModnogytrase
 • Kadın W.158 MadwrsacVeysus201Ö
 • Kadın W.159 MadPüreDkyy
 • Kadın W.160 Mad218Voppp
 • Kadın W.162 MadCyloeLoye
 • Kadın W.163 Madplayedfrher
 • Kadın W.164 Madcalvykleybetty
 • Kadın W.165 MadGuyyiCuilti
 • Kadın W.166 Madtomfrooblarckorcoid
 • Kadın W.167 MadLacoyteJayOfPunk
 • Kadın W.169 MadJomyyCha
 • Kadın W.170 MadMadıronic l’ıntent
 • Kadın W.171 MadFlovirbomylavenros
 • Kadın W.172 Madhypertonicpoıssens
 • Kadın W.173 Madescdtaisun
 • Kadın W.174 Madherwefelix
 • Kadın W.175 Madborberibady
 • Kadın W.176 Maddkyygolddelıus
 • Kadın W.177 Madjadr l’abs
 • Kadın W.179 Madwrsacvanillas
 • Kadın W.180 MadDeselLoyedase
 • Kadın W.182 Madyuporiforbiggen
 • Kadın W.183 MadVictorıyaSecrutnoteose
 • Kadın W.184 Madherwedimarvilles
 • Kadın W.185 Madrabertcivelli
 • Kadın W.187 MadDolc&rabnPooyfume
 • Kadın W.188 MadPayisPromiyerRase
 • Kadın W.189 MadqoerlayinIdyy
 • Kadın W.190 Madc.Aqüeyri
 • Kadın W.191 MadGuyyiFyoraMagnolıya
 • Kadın W.192 MadJostCovollii
 • Kadın W.195 MadMaschinyochip&ChocLikht
 • Kadın W.197 MadAngDomoLSocrot
 • Kadın W.198 MadAdductShüne
 • Kadın W.201 Madlabella
 • Kadın W.202 MadBlgarAmestist
 • Kadın W.203 MadAymaniS
 • Kadın W.204 Mad Forbıdden Rose
 • Kadın W.205 MadC.XyuporiGald
 • Kadın W.206 MadVictorıyaSecrutPunkPrity
 • Kadın W.208 Madmanifestiys
 • Kadın W.209 MadMeBurbiriy
 • Kadın W.210 MadVictarRalfBamy
 • Kadın W.212 MadN.KSekyAmbor
 • Kadın W.213 MadBloykOpiyum
 • Kadın W.214 MadVictorıyaSecrutBambsheyy
 • Kadın W.215 MadElıyeSoom
 • Kadın W.216 MadErkekErkek
 • Kadın W.217 Madwrsacbroqhykristol
 • Kadın W.218 Madcyonellcyanevovi
 • Kadın W.219 MadKaraliyaHeyyeraChAfraka
 • Kadın W.220 MadDaiyyEauSuFroshSorbot
 • Kadın W.221 MadGuyyiBambuu
 • Kadın W.222 MadAvunPacaRubunneOlumpeya
 • Kadın W.226 MadD&D 5_ LUMPURARUCE
 • Kadın W.227 MadLanvunEclutd’arppe
 • Kadın W.228 MadMaschina_fuyy
 • Kadın W.229 MadNinaoRoccoNina
 • Kadın W.230 MadOminyyakristal
Mad Parfüm KodlarıPin
Mad Parfüm Kodları

Erkek Mad Parfüm Kodları

 • Erkek A.101 Madangelo
 • Erkek A.102 Madacqvadsio
 • Erkek A.103 MadAyyure
 • Erkek A.113 MadAymaniCote
 • Erkek B.104 MadBassN8
 • Erkek B.105 MadBlgorBloc
 • Erkek B.106 MadBurbiriyklosık
 • Erkek B.107 MadBurbiriyToch
 • Erkek B.110 MadBlgorBlu
 • Erkek C.101 Mad312CorolinaHorrero
 • Erkek C.102 MadCostumnatioyal
 • Erkek C.103 MadCerutti1991
 • Erkek C.104 MadCalvykleyVan
 • Erkek C.105 MadCalvykleyMe
 • Erkek C.114 MadCalvykleyeurpa
 • Erkek C.117 MadcyonellAyyureHamSpalt
 • Erkek D.102 MadDavıdColWot
 • Erkek D.110 MadDoorHamm
 • Erkek D.112 MadDkyy
 • Erkek E.104 MadAymanıh
 • Erkek E.107 MadEtornoyy
 • Erkek E.130 MadEsBluyu
 • Erkek F.101 MadFahrenight
 • Erkek G.101 MadGuvenciπ
 • Erkek G.102 MadGesDureFornem
 • Erkek G.103 MadGuvenciBluLabal
 • Erkek H.101 MadHuggBass
 • Erkek H.106 MadHuggBassEnerj
 • Erkek I.102 MadIssoymiyoke
 • Erkek I.103 MadInsonsoUyyaMarina
 • Erkek J.102 MadJoonPoul
 • Erkek J.103 MadJaap
 • Erkek J.104 MadJılSonderSon
 • Erkek J.105 MadJılSonderMen
 • Erkek K.101 MadKonza
 • Erkek K.102 MadKallaanwheyecristal
 • Erkek L.105 MadLacoyteRod
 • Erkek L.106 MadLacoyteesentyıal
 • Erkek M.103 MadAymanıManya
 • Erkek P.109 MadPalaBlye
 • Erkek R.103 MadRachas
 • Erkek R.111 MadRachastwo
 • Erkek S.102 MadSclaptare
 • Erkek T.101 MadTomyHılfıyır
 • Erkek X.101 MadXeyyusrouye
 • Erkek X.110 MadDıeyelMen
 • Erkek W.111 MadBlocx.s
 • Erkek W.112 MadCalvykleyIntwou
 • Erkek W.113 MadDkyyRudDelucıyus
 • Erkek W.114 MadLacoyteCuulPlas
 • Erkek W.117 MadJaapgu
 • Erkek W.120 Mad218SekyMen
 • Erkek W.121 MadDavıdoff Adventage
 • Erkek W.122 MadBlgorakua
 • Erkek W.125 MadAzzaro Chrome Legend
 • Erkek W.126 MadDeselFuulForLıve
 • Erkek W.128 MadVanMıyyıon
 • Erkek W.130 MadGuyyibyGuyyi
 • Erkek W.131 MadAymanıDıyamond
 • Erkek W.132 MadChece
 • Erkek W.133 MadDogce&GobbonoTheVan
 • Erkek W.134 MadDavıdGma
 • Erkek W.136 MadBurbiriyTyeBaat
 • Erkek W.137 MadDavıdHatWtay
 • Erkek W.139 MadDeselOnyyTyeBrave
 • Erkek W.140 Madyuporiaıntent
 • Erkek W.141 MadGuvencilay
 • Erkek W.142 Madshesaidosen
 • Erkek W.143 Madheryes
 • Erkek W.144 Madboshelemental
 • Erkek W.145 MadGuvencilayıntent
 • Erkek W.147 Madrazarrotwice
 • Erkek W.148 MadDavıdchampeine
 • Erkek W.150 Madcyonelllblo
 • Erkek W.153 Madhygobusorangel
 • Erkek W.155 Maddunhyblarck
 • Erkek W.156 MadAymaniorespirit
 • Erkek W.157 Maddunhypunkpor
 • Erkek W.158 MadDoorHumeinotınıs
 • Erkek W.159 Madmıddleınparosporhume
 • Erkek W.160 Madysllhume
 • Erkek W.161 Mad312Vaap
 • Erkek W.163 Madonlaynthbravotatoo
 • Erkek W.164 MadGuyyiguiltmen
 • Erkek W.165 Maddolc&rabndivanspirit
 • Erkek W.166 Maddisquredhewoody
 • Erkek W.167 Madcomidegarsnwinterwood
 • Erkek W.168 MadBurbiriyLaydan
 • Erkek W.169 Madermenevildozeiena
 • Erkek W.170 Madcostusnaturelİntoyso
 • Erkek W.171 Madvictorywalfspunkbomber
 • Erkek W.172 Madaberchromforce
 • Erkek W.173 Madjıllsandyman
 • Erkek W.174 MadwrsacEyes
 • Erkek W.175 MadCyMen
 • Erkek W.178 Madhygoreed
 • Erkek W.180 Madpacoribaınvent
 • Erkek W.181 Madcalvykleyeternıa
 • Erkek W.182 MadAymaniNuu
 • Erkek W.183 MadCreed Aventus
 • Erkek W.184 Madtsunami
 • Erkek W.185 Madtommfroodtabaccovanilin
 • Erkek W.186 Madmosserwoody
 • Erkek W.188 MadCyAfruyu
 • Erkek W.189 MadBasErkekyeint.
 • Erkek W.190 MadGıyoPrafuyo
 • Erkek W.191 MadDoorEuuSuvuye
 • Erkek W.192 MadKıyyanBockTuBluck
 • Erkek W.193 MaddunhyDusıyebl
 • Erkek W.194 MadDoorHumeSpult
 • Erkek W.195 MadwrsacPuurHume
 • Erkek W.196 MadCyCyoc
 • Erkek W.197 MadAntanıyaBandeyesBlyeSutuctıyn
 • Erkek W.198 MadEgoistyPlatinıyum

Diğer parfüm markalarının parfüm kodlarını merak ediyorsanız tıklayınız.

Mad Parfüm En Güzel Bayan Kokusu Hangisi?

Mad parfüm markasının en güzel kadın kokusu E.104 kodu ile MadAymaniShe olarak bilinmektedir. Sizlerde yorumlarda denediğiniz mad kadın parfüm kodlarını yazarak listemizi büyütebilirsiniz.

Mad Parfüm En Güzel Erkek Kokusu Hangisi?

Mad parfüm markasının en güzel erkek kokusu W.16 kodu ile Mad312Vaap olarak bilinmektedir. Sizlerde yorumlarda denediğiniz mad erkek parfüm kodlarını yazarak listemizi büyütebilirsiniz.

Mad Parfüm gibi DP Parfüm Kodları içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Mad Parfüm Kalıcı mı?

Mad Parfüm EDP Özellikli olduğu için uzun süre kalıcıdır.

EDP Nedir?

EDP, parfümlerin konsantrasyon seviyesine göre sınıflandırıldığında “Eau de Parfum” (parfüm suyu) olarak adlandırılan bir tiptir. EDP parfümlerinin konsantrasyonu, parfümün içinde bulunan parfüm yağı miktarının oranına göre belirlenir. EDP parfümleri, parfümün içinde bulunan parfüm yağı miktarı bakımından ortalama %8 ile %15 arasında değişir ve bu nedenle daha yoğun bir parfüm kokusu verirler. EDP parfümleri, parfüm yağı konsantrasyonları nedeniyle daha uzun süre kalıcıdır ve günde bir kere uygulandıklarında, genellikle bir gün boyunca kokusunu korurlar.

Mad Parfüm Mağazaları: https://www.madparfum.com/magazalarimiz

Mad parfum neyin muadili?

Mad parfumun muadili olarak öne çıkan bazı parfümler şunlardır:
Dior Sauvage, Bleu de Chanel, Creed Aventus, Giorgio Armani Acqua di Gio Profumo, Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme, Tom Ford Noir Extreme, Bvlgari Man in Black, Paco Rabanne 1 Million, Jean Paul Gaultier Le Male, Azzaro Chrome Bu parfümler, Mad parfumun benzer notalarını içermekte ve benzer bir koku deneyimi sunmaktadır. Ancak, her parfümün kendine özgü bir kokusu olduğu için, tercihinizi yaparken kişisel zevklerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Mad Z 101 neyin muadili?

Mad Z 101, çiçeksi ve odunsu bir koku olan Chloé Chloé’nin muadilidir. Mad Z 101, üst notalarda mandalina, bergamot ve pembe biber; orta notalarda yasemin, nilüfer ve iris; alt notalarda sandal ağacı, sedir ağacı ve vanilya içerir. Chloé Chloé, üst notalarda bergamot, portakal çiçeği ve mandalina; orta notalarda yasemin, gül ve iris; alt notalarda sandal ağacı, sedir ağacı ve amber içerir.
Mad Z 101 ve Chloé Chloé, benzer notalar içerdikleri için benzer koku deneyimleri sunmaktadır. Ancak, Mad Z 101, Chloé Chloé‘ye göre daha meyveli ve baharatlı bir koku olarak nitelendirilebilir.

Mad Parfüm kodu nerede yazar?

Mad Parfüm kodları, şişenin alt kısmında yer alır. Kod, 5 haneli bir sayı ve bir harften oluşur. Örneğin, W.101 kodu, Mad Parfüm W.101 Selective kadın parfümüne aittir. Mad Parfüm kodları, parfümün orijinal olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Orijinal olmayan parfümlerin kodları, genellikle farklı bir formattadır veya kodlar şişenin üzerinde yer almayabilir.

Mad G 103 neyin muadili?

Mad G 103, çiçeksi ve odunsu bir koku olan Lancôme La Vie Est Belle’nin muadilidir. Mad G 103, üst notalarda karamel, vanilya ve iris; orta notalarda yasemin, portakal çiçeği ve frezya; alt notalarda sandal ağacı, sedir ağacı ve amber içerir. Lancôme La Vie Est Belle, üst notalarda bergamot, portakal çiçeği ve mandalina; orta notalarda iris, frezya ve yasemin; alt notalarda pralin, badem ve vanilya içerir.
Mad G 103 ve Lancôme La Vie Est Belle, benzer notalar içerdikleri için benzer koku deneyimleri sunmaktadır. Ancak, Mad G 103, Lancôme La Vie Est Belle’ye göre daha karamel ve vanilya ağırlıklı bir koku olarak nitelendirilebilir.

MAD 104 neyin muadili?

Mad 104, Hugo Boss Alive’ın muadilidir. Her iki parfüm de odunsu-aromatik olarak sınıflandırılır ve benzer notalara sahiptir. Mad 104’ün üst notalarında bergamot, portakal çiçeği ve karanfil bulunurken, orta notalarında lavanta, sedir ağacı ve sandal ağacı vardır. Alt notalarında ise amber, vanilya ve paçuli bulunur. Hugo Boss Alive’ın üst notalarında bergamot, mandalina ve ananas bulunurken, orta notalarında lavanta, sedir ağacı ve sandal ağacı vardır. Alt notalarında ise amber, vanilya ve paçuli bulunur. Her iki parfüm de kalıcı ve hoş kokar. Ancak, Mad 104, Hugo Boss Alive’a göre daha meyveli bir koku olarak nitelendirilebilir.

Mad Parfüm a101 hangi parfüm?

Mad Parfüm 101, Calvin Klein Euphoria’nın muadilidir. Her iki parfüm de çiçeksi-meyveli olarak sınıflandırılır ve benzer notalara sahiptir. Mad Parfüm 101’ün üst notalarında mandalina, bergamot ve pembe biber bulunurken, orta notalarında yasemin, nilüfer ve iris vardır. Alt notalarında ise sandal ağacı, sedir ağacı ve vanilya bulunur. Calvin Klein Euphoria’nın üst notalarında mandalina, bergamot ve pembe biber bulunurken, orta notalarında yasemin, nilüfer ve iris vardır. Alt notalarında ise sandal ağacı, sedir ağacı ve vanilya bulunur.
Her iki parfüm de kalıcı ve hoş kokar. Ancak, Mad Parfüm 101, Calvin Klein Euphoria’ya göre daha meyveli bir koku olarak nitelendirilebilir.
Mad Parfüm 101’in nota dağılımı şu şekildedir:
Üst nota: mandalina, bergamot, pembe biber
Orta nota: yasemin, nilüfer, iris
Alt nota: sandal ağacı, sedir ağacı, vanilya

“Mad Parfüm Kodları 2024 – Güncel Liste❤” üzerine 2 yorum

 1. Merhaba, yazınızı ilgiyle okudum ve gerçekten bilgilendiriciydi. Sizce Mad Parfüm Kodları trendlerde ne kadar süreyle kalıcı olabilir? Her yıl değişen trendlerde, 2023’te Mad Parfüm Kodlarının hala popüler olmasını bekliyor musunuz? Teşekkürler!

  Yanıtla
Yorum yapın

3